O firmie 

Finance Solutions to biuro rachunkowe świadczące usługi w zakresie księgowości i ubezpieczeń, a ponadto zajmujące się pozyskiwaniem funduszy unijnych oraz pośrednictwem kredytowym. Tworzy je zespół młodych profesjonalistów otwartych na potrzeby klientów i zaangażowanych w budowanie opartej na zaufaniu współpracy z przedsiębiorcami.

Firma Finance Solutions posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (licencja Ministra Finansów nr 18525/2007). Jest wpisana do rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11210615/A oraz 11397633/P. Posiada również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.


W czerwcu 2013 roku nasze biuro Finance Solutions odwiedziła ekipa telewizyjna z programu 3 Telewizji Polskiej, czego efektem był nasz udział w programie telewizyjnym pt. "Misja absolutnie możliwa".