Ubezpieczenia 

By być spokojnym o losy swoje i swoich bliskich, a także własnego przedsiębiorstwa, warto się ubezpieczyć. Nasze biuro świadczy wysokiej jakości usługi w tym zakresie. W naszej ofercie znajduje się cały wachlarz programów ubezpieczeniowych:

 • ubezpieczenia firm i przedsiębiorstw,
 • ubezpieczenia grupowe,
 • ubezpieczenia komunikacyjne,
 • ubezpieczenia na życie,
 • ubezpieczenia majątkowe,
 • ubezpieczenia osobowe,
 • ubezpieczenia inwestycyjne,
 • Otwarty Fundusz Emerytalny (II filar).
Ubezpieczenia dla firm

W ramach ubezpieczeń dla firm oferujemy:

 • OC przedsiębiorcy – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim lub szkody mające miejsce na terenie przedsiębiorstwa,
 • ubezpieczenie budynków (od ognia i innych zdarzeń losowych),
 • ubezpieczenie ruchomości należących do firmy.
Ubezpieczenia grupowe

Ubezpieczenia grupowe obejmują wiele osób równocześnie. Wśród oferowanych przez nas tego typu ubezpieczeń znajdują się:

 • ubezpieczenie na życie dla pracowników przedsiębiorstwa i ich rodzin (na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej),
 • ubezpieczenie NNW – od następstw nieszczęśliwych wypadków (kontuzji, tymczasowych lub trwałych uszczerbków na zdrowiu czy śmierci).
Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne są przeznaczone dla posiadaczy pojazdów mechanicznych takich jak samochody, motocykle, motorowery, ciągniki rolnicze i przyczepy, a także pojazdy wolnobieżne (czyli takie, których maksymalna prędkość nie przekracza 25 km/h). W ramach tego programu ubezpieczeń nasi klienci korzystać mogą z:

 • ubezpieczenia OC chroniącego przed skutkami wyrządzenia szkód osobom trzecim; ubezpieczenie to jest obowiązkowe dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego,
 • ubezpieczenia AC gwarantującego wypłatę odszkodowania, gdy pojazd zostanie uszkodzony wskutek wypadku, zdarzeń losowych (pożar, powódź) lub działalności osób trzecich, a także kradzieży oraz próby kradzieży,
 • Zielonej Karty – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone poza granicami Polski, na terenie państw wymienionych w umowie,
 • Assistance – dodatkowego ubezpieczenia zapewniającego pomoc w rozwiązaniu problemów wyszczególnionych w umowie; w razie awarii pojazdu Assistance może zapewnić m.in. jego naprawę na miejscu, holowanie, dostarczenie części zamiennych, a także pokrycie kosztów transportu do placówki medycznej, jeśli doszło do obrażeń ciała,
 • ubezpieczenia flot – pełnego zestawu ubezpieczeń dla wszystkich pojazdów należących do danej firmy (tworzących flotę firmową), dzięki czemu wysokość składek jest niższa niż przy ubezpieczaniu każdego pojazdu osobno.
Ubezpieczenia na życie

Do grupy oferowanych przez nas ubezpieczeń na życie należą:

 • ubezpieczenie terminowe – obowiązujące przez pewien okres podany w latach lub do ukończenia przez osobę ubezpieczoną określonego wieku (maksymalnie 75 lat); jeśli w wyszczególnionym okresie nastąpi śmierć ubezpieczonego, zostaje wypłacone odszkodowanie,
 • ubezpieczenie kapitałowe – rodzaj ubezpieczenia terminowego, wyróżniający się jednak tym, że po upływie określonego w umowie czasu osobie ubezpieczonej zostaje wypłacony zgromadzony kapitał,
 • ubezpieczenie posagowe, które stanowi zabezpieczenie przyszłości dziecka osoby ubezpieczonej; po osiągnięciu przez dziecko ustalonego wieku wypłacona zostaje mu (jednorazowo lub w ratach) suma ubezpieczenia.
Ubezpieczenia majątkowe

W ramach ubezpieczeń majątkowych zapewniamy ochronę mienia osoby ubezpieczonej – domu, mieszkania lub inwestycji będącej dopiero w budowie. Odszkodowanie zostaje wypłacone, gdy dojdzie do uszkodzenia majątku wskutek wypadku (np. pożar, powódź, gradobicie).

Ubezpieczenia osobowe

Oferowane przez nasze biuro ubezpieczenia osobowe to:

 • ubezpieczenie NNW,
 • ubezpieczenie turystyczne na wypadek problemów podczas wyjazdów prywatnych i służbowych na terenie Polski lub za granicę,
 • OC w życiu prywatnym – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim i następstwa tych szkód; ten rodzaj ubezpieczenia można wykorzystać w codziennych sytuacjach, np. po nieumyślnym zalaniu mieszkania sąsiada lub gdy nasz pies kogoś pogryzie
Ubezpieczenia inwestycyjne

Ubezpieczenia inwestycyjne stanowią atrakcyjne połączenie ochrony ubezpieczeniowej z możliwością gromadzenia i pomnażania kapitału. Znajdujące się w naszej ofercie ubezpieczenie inwestycyjne to propozycja dla osób, którym zależy nie tylko na ochronie siebie, swojej rodziny i mienia, ale i przy okazji zainteresowanych dobrą inwestycją swoich pieniędzy.

Otwarty Fundusz Emerytalny

Wśród oferowanych przez nas programów ubezpieczeniowych jest także Otwarty Fundusz Emerytalny. Jest to II filar zabezpieczenia emerytalnego, obowiązkowy dla każdej urodzonej po 31 grudnia 1968 r. osoby podejmującej pracę.